RssFacebook
ro
Categories Menu

Ce ştim despre voluntariat

voluntariat

Voluntariatul este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei denumită voluntar. Voluntariatul poate fi desfăşurat în baza contractului de voluntariat sau în afara acestuia.

Voluntar poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, care, în sprijinul solidarităţii civice, se implică în activităţi de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ.

De ce este important voluntariatul? Liderul politic şi spiritual indian, Mahatma Gandhi spunea că „daca vrem sa trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”.

Voluntariatul transformă în acţiune Declaraţia Naţiunilor Unite, potrivit căreia „noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea”.

Drepturile voluntarilor sunt stipulate în Carta drepturilor şi obligaţiilor, elaborată de Centrul National de Voluntariat din Paris. Printre acestea se numără:

  • dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale şi nu ca mână de lucru ieftină;
  • dreptul de a-i fi luate în calcul preferinţele personale, temperamentul, experienţa de viaţă, studiile şi experienţa profesională în acordarea de sarcini;
  • dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitate, atât la începutul activităţii, cât şi pe parcurs;
  • dreptul la un loc, unde să îşi desfăşoare activitatea;
  • dreptul de a fi ascultat şi de a juca un rol în planificarea activităţilor, de a se simţi liber să propună sugestii şi de a-i fi respectate opiniile.

Patru principii definitorii stau la baza activităţii de voluntariat şi o deosebesc de activităţi similare (precum internshipul/practica etc.):

  1. Este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii/beneficiul public.
  2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar, chiar dacă include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile etc.).
  3. Este o activitate desfăşurată de bună voie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul.
  4. Este, de regulă, derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui grup de iniţiativă), spre deosebire de acţiunile spontane de binefacere.

În Republica Moldova Mişcarea de voluntariat este susţinută de o infrastructura bazata pe legislaţie, practica societăţii civile (organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile care implică voluntari, inclusiv filiale ale organizaţiilor internaţionale active în domeniul voluntariatului) şi programe de schimburi internaţionale (cum ar fi ADVIT). Activităţile de voluntariat sunt reglementate în Moldova printr-o lege specială: Legea Voluntariatului (Legea nr. 121 din  18.06.2010 ) .(click aici)

Centrul International „La Strada” consideră că activitatea de voluntariat este o componentă fundamentală a societăţii civile. Munca de voluntar  apropie subiecţii societăţii, îi plasează în poziţia de apărători ai valorilor şi principiilor umane. Calităţile unui voluntar, înalt apreciate de colaboratorii Centrului, sunt creativitatea, ideile inovatoare, activismul, motivarea, dorinţa de a-i ajuta pe alţii, deschiderea, independenţa, dorinţa de a dobândi noi cunoştinţe.

Voluntariatul nu înseamnă să faci lucrurile cu uşurinţă şi cu veselie. A fi voluntar înseamnă a lucra zilnic asupra ta, a-ţi cultiva abilităţi noi, a învăţa, a organiza şi desfăşura unele activităţi, a-ţi asuma responsabilitate, a acumula experienţă.

Contribuţia voluntarilor o resimte atât organizaţia în care ei activează, prietenii voluntarilor, comunitatea din care provin, cât şi societatea în întregime. în acelaşi timp, voluntariatul ajută tinerii să obţină şi să-şi dezvolte abilităţile pe care sistemul educaţional formal deseori nu poate să le ofere.

Declaraţia Universala cu privire la voluntariat

Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.

Voluntariatul este o componentă fundamentala a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii – pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele.

În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai interdependentă, mai complexă. Voluntariatul – la nivel individual sau de grup – reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile ce ţin de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă de cel apropiat.

Calităţile unui voluntar sunt înalt apreciate de organizaţiile care apelează la această mişcare – creativitate, idei novatoare, activitate benevola, motivare, dorinţa de a-i ajuta pe alţii, interes faţă de diferite domenii, deschidere, independenţă, cunoştinţe.

Oare voluntariatul înseamnă să faci lucrurile cu uşurinţă şi cu veselie? Deloc. A fi voluntar înseamnă a lucra zilnic asupra ta, a-ţi cultiva abilităţi noi, a învăţa, a organiza şi desfăşura anumite activităţi, a-ţi asuma responsabilitate, a acumula experienţă.

Contribuţia voluntarilor o resimte atât organizaţia în care aceştia activează, prietenii lor, comunităţile din care provin, cât şi societatea în întregime. în acelaşi timp, voluntariatul le ajuta tinerilor să obţină şi să-şi dezvolte abilităţi pe care sistemul educaţional formal deseori nu le poate oferi.

Misiunea activităţii de voluntariat este îmbunătăţirea serviciilor pentru comunitate prin implicarea comunităţii.