RssFacebook
ro
Categories Menu

Recrutarea voluntarilor

Recrutarea voluntarilor este procesul prin care organizaţia atrage şi invită tinerii să se implice în activităţile de voluntariat.

Provocarea principală a acestui proces este aceea de a atrage nu doar suficienţi voluntari, ci şi cei mai potriviţi pentru activităţile desfăşurate. Prin intermediul recrutării în fiecare an a unei noi generaţii de voluntari organizaţia promovează beneficiile activităţilor de voluntariat şi ale programelor pe care le derulează cu scopul de a determina tinerii să devină activi, implicându-se în aceste activităţi şi programe.

În fiecare an, în luna septembrie, Centrul Internaţional „La Strada” organizează Campania de recrutare a voluntarilor noi, ea desfăşurându-se prin plasarea anunţurilor în incintele universităţilor, colegiilor şi liceelor din capitală, pe site-ul www.lastrada.md şi într-un şir de buletine electronice. Recrutarea voluntarilor are loc în baza unui concurs special, desfăşurat în două etape. Prima rezidă în completarea unui formular de participare, iar cea de-a doua probă – într-un interviu nemijlocit cu candidaţii selectaţi în prima etapa.

Criteriile de selecţie a voluntarilor sunt:

  • să fie tineri si activi;
  • să dispună de timp liber pentru desfăşurarea activităţilor;
  • să manifeste entuziasm şi dorinţă de a participa în cadrul activităţilor desfăşurate de „La Strada”;
  • să fie sociabili şi să posede abilităţi de lucru în echipă.

Din punctul de vedere al managementului personalului, procesul de recrutare a voluntarilor pentru activităţile Centrului Internaţional „La Strada” partă un caracter permanent şi sistematic.

ATENŢIE ! Pentru a aplica la programul de voluntariat al Centrului International „La Strada” urmăriţi anunţurile de recrutare, periodic publicate pe prima pagină a site-ului sau la portalurile specializate.

Evenimentele tradiţionale

Evenimentele tradiţionale in domeniul voluntariatului în R. Moldova sunt:

  • Săptămâna Naţională a Voluntariatului (eveniment anual derulat în lunile aprilie – mai)
  • Festivalul Voluntarilor şi alte evenimente locale
  • Ziua Internaţională a Voluntarilor (5 decembrie)
  • Ziua Internaţionala a Coordonatorilor de Voluntari (5 noiembrie)