RssFacebook
ro
Categories Menu

Scurt istoric

Activitatea de voluntariat la Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” datează din noiembrie 2003. Ideea antrenării tinerilor în activităţile Centrului însă a apărut cu un an mai înainte, după două şcoli de instruire cu tineri activi în promovarea şi apărarea drepturilor femeii. În cadrul celei de a treia şcoli, „Tinerii – lideri în promovarea drepturilor femeii” – a fost invitat un grup de participanţi la şcoala de vară, dintre cei mai activi, să se includă într-un şir de activităţi de masă, destinate celor de o vârstă cu ei. Una dintre activităţile în care voluntarii s-au manifestat cel mai activ a fost campania „Lilia 4 ever”, desfăşurată în 2004-2005.

Din 2004 voluntariatul la Centrul International „La Strada” a căpătat un caracter formalizat: recrutarea voluntarilor a avut şi are loc până în prezent în baza unui concurs special, după care aplicanţii selectaţi urmează un atelier de instruire specială în activităţi de prevenire a traficului, desfăşurate de Centrul de Resurse.

Anual sunt selectaţi în jur de 25 de persoane noi, care se alătură celor cu experienţă, rămaşi din anul precedent. În felul acesta echipa de voluntari a ajuns deja la a 11-a „generaţie”. Prezenţa voluntarilor pentru Centrul internaţional „La Strada” înseamnă îmbunătăţirea serviciilor pentru comunitate prin implicarea comunităţii. Contribuţia voluntarilor o resimte atât organizaţia în care activează ei şi prietenii lor, cat şi comunitatea din care provin, societatea în întregime.
Centrul Internaţional „La Strada” consideră activitatea de voluntariat drept o componentă fundamentală a societăţii civile. Munca de voluntar apropie subiecţii societăţii, îi plasează pe poziţia de apărători ai valorilor şi principiilor general umane. Calităţile unui voluntar, apreciate de colaboratorii Centrului International „La Strada”, sunt creativitatea, ideile inovatoare, activismul, deschiderea, motivarea, dorinţa de a-i ajuta pe alţii, dorinţa de a acumula noi cunoştinţe.

  • Misiunea

Misiunea echipei de voluntari este de a contribui activ la realizarea scopului principal al Centrului Internaţional „La Strada” – protecţia şi promovarea drepturilor şi intereselor legale ale grupurilor vulnerabile la toate nivelele – individual, legislativ şi executiv – în special în rândul tinerilor.

  • Viziunea

Voluntarii Centrului Internaţional „La Strada” împărtăşesc convingerea că activitatea de voluntariat contribuie la îmbunătăţirea serviciilor pentru comunitate prin implicarea comunităţii.

  •  Scopurile şi obiectivele

Recrutarea, instruirea, antrenarea, coordonarea şi recunoaşterea voluntarilor.

Dezvoltarea voluntariatului ca una dintre resursele ce ar satisface nevoile societăţii.

Participarea la/şi oferirea anumitor servicii prestate de Centrul Internaţional „La Strada” pentru comunitate.

Sensibilizarea tinerilor şi a comunităţii asupra unor fenomene ce comportă anumite riscuri pentru viaţa şi sănătatea persoanei, pentru morala societăţii.

Aprecierea muncii voluntarului şi oferirea oportunităţilor de creştere personală şi profesională.